Категорије
Intervju

Miloš Ljubomirović

Ovaj mladi producent rođen je 22. aprila 1987. godine. – U Boru sam živeo 19 godina. Tačnije, ako hoćemo da budemo sasvim precizni, živeo sam u Banjskom polju. Završio sam Ekonomsko-trgovinsku školu, smer Turistički tehničar. Hteo sam da nastavim sa obrazovanjem, a moja prva želja je bio Fakultet organizacionih nauka, koji sam i upisao. Međutim, […]